Allah (c.c) in sadece kend
isine ait olan o hariç diğer hiçbir mahlukatta olmayan sıfatlarına  Allah(c.c) ‘ın zati sıfatları denilir. Bu sıfatlar sadece yüce yaratıcımız da vardır.Diğer mahlukatta
bulunan ancak cenabı Allahta sonsuz olan sıfatlara ise subuti sıfatları denilir.Bizler bu yazımızda Allah’ın zati sıfatlarını anlatmaya çalışacağız.

Allah(c.c)’ın Zati sıfatları

1Vücud

Var olmak demektir.Allah vardır. Onun yokluğu düşünülemez. Onun varlığı ezeldir.Şüphesiz ki imanın şartlarından olan Allah’a inanmak bu sıfatını ifade eder. Onun yokluğunu düşünülemez. Müslüman olan her insan etrafında gördüğü herşeyden Allah’ın varlığını görebilir ve onun büyüklüğünü bir kez daha anlayabilir.Onun yarattığı herşeyden onun büyüklüğün çıkarmak ve ona daha fazla inanmamak mümkün değildir.

2Kıdem

Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır. Onun varlığı ezeldir. Onun varlğının evveli yoktur. Yani varlığının öncesi yoktur. Allah’tan öncesi yoktur.Hiçbir şey yokken o vardı. O bizlerden öncede vardı bizlerden sonra da vardı.Şüphesiz ki Allah’ın  her zaman var olacağını ve her zaman var olduğunu kabul etmemiz lazımdır.

3Beka

Allah’ın varlığının sonu bulunmamasıdır. O bakidir. O herşeyden öncede vardı, herşeyden sonra da olacak. O ebedidir.Bizler bu dünyada gelip geçiciyiz. O ise kıyametten sonra da var olacak. O diğer yaratılmışlara benzemez. O bakidir ve baki olmayada devam edecektir

4Vahdaniyet

Allah’ın(c.c) bir olması demektir. o birdir, onun eşi ve benzeri yoktur. O herşeye gücü yeten ve o herşeye muktedir olandır. Bizler onun eşsiz ve sonsuz büyüklüğünü yine onun biz aciz kullarına verdiği akıllı ancak sınrılı bir şeklide hayal edebiliriz. O bizleri ancak kendisine iman edelim diye yaratmıştır. O tektir ve onun hiçbir ortağı yoktur.

5Muhalefet-ün lil-havadis

Allah’ın(c.c) sonradan vücud bulan varlıklara benzemememsi demektir. Çünkü o kudret eliyle ilk insan Hz. Adem(a.s)’i yarattı.O bizlerin yaratıcısıdır. Şüphesiz ki o hiçbir şeye benzemez. O nun zatı ve sıfatı hiçbir mahlukata benzemez.

6Kıyam bi-nefsihi

Allah’ın(c.c) başka hiçbir varlığa ve mekana ihtiyacının olmaması demektir. O varlığın kendindedir. O tek tir ve ortağa ihtiyacı olmadığı gibi her hangi bir şeye de ihtiyacı yokturdur. o ol der ve herşey olu verir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here