Kuşluk vaktinde kılınan çok faziletli bir nafile namaz olan ve peygamber efendimizin sünnetlerinden olan iki, dört, sekiz veya on iki rekattan oluşan namaza duha namazı ya da bilinen ismiyle kuşluk namazı denilir. Peygamber efendimiz(s.a.v) bizzat kılmış ve biz ümmetine de tavsiye etmiştir.Duha namazıyla ilgili peygamber efendimizin şu hadis-i şerifi bulunmaktadır: “Kim kuşluğun bir çift namazına devam ederse, deniz köpüğü kadar da olsa Allah günahlarını affeder. “

Peygamber efendimiz bu namazı genellikle sekiz rekat olarak kılmıştır. Ancak iki rekat,dört rekat yada on iki rekat olarak da kılınabilir. Peygamber efendimiz bu güzel nafile namazı günlük olarak mutlaka ve mutlaka kılmış, hanımlarına da kıldırmış ve ashabına da tavsiye etmiştir.Peygamber efendimiz nafile namazlarına çok önem verirdi. Bu nafile namazlarından olan teheccüd namazını ve duha namazını günlük olarak mutlaka kılmaya özen gösterirdi.


Duha Namazı (Kuşluk Namazı) Nasıl Kılınır?

Duha Namazı şu şekilde kılınmaktadır.  Namaza başlamadan önce abdest almaya ve namazın farzlarına uymaya özen göstermeliyiz. Duha namazına niyet ederken şu şekilde niyet etmeliyiz: “Niyet ettim Allah rızası için duha namazı  kılmaya diye niyet edilmelidir.”

1.Rekat

Alllahu ekber diyerek tekbir alınır ve namazın ilk rekatına başlanır.Subhaneke duası okunur. Eüzü Besmele çekerek fatiha süresi okunmaya başlanır. Daha sonra namazlarda sürelerin okunuş sırasına dikkat ederek Kur’an-ı Kerim’den bir zammı süre okunur. Unutulmamalıdır ki namazlarda sürelerin bir okunuş sırası bulunmaktadır. Daha sonra Allahu ekber diyerek rüküya eğiliriz. Rüküda 3 kere Subhane rabbiyel azim denilir ve semiallahü limen hamideh denilerek rüküdan kalkılır. Rabbena lekel hamd denilecek kadar beklenildikten sonra tekrar tekbir getirilerek secdeye varılır.Secdede ise üç kere subhane rabbiyel ala denilir. sonra ise tekrar tekbir getirilerek 2. rekata kalkılır.

2.Rekat

2.Rekattın ilk başında besmele çekilerek tekrar fatiha süresi okunur. Daha sonra ilk rekatta okuduğumuz süreye dikkat ederek ikinci rekatta okuduğumuz sürenin namazda sürelerin okunuş sırasına uyup uymadığına göre bir zammı süre okunur. Tekbir getirilerek ruküya varılır. Bu kısımda 3 kere subhane rabbiyel azim denilir. semiallahü limen hamidehdenilerek rüküdan kalkılır. Rabbena lekel hamd denilecek kadar beklenildikten sonra tekrar tekbir getirilerek secdeye varılır.Secdede ise üç kere subhane rabbiyel ala denilir. Secddeden bu sefer kalkarken tekbir getirilir ama ayağa kalkılmaz ve kaidei ahire yani son oturuşta beklenir. Bu kısımda Ettehiyyatü duası okunur. Daha sonra Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur. Hemen ardından ise Rabbena atina duası okunarak sağa sola Esselamu aleyküm ve Rahmetullah denilerek 2 rekatı bitirilmiş olunur.

Eğer arzu ederseniz duha namazını dört rekat, sekiz rekat yada on iki rekat olarak kılabilirsiniz. Bu şekilde 2 şer rekat olacak şekilde istediğiniz kadar kılmak size kalmış bir durumdur. Çünkü  nafile namaz olduğu için Cenab-ı Allah sevabını verecektir.

Duha namazının (Kuşluk vakti) Vakti

Duha namazını vakti şu şekilde buyurulmaktadır:“Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.”

Ayrıca peygamber efendimiz kuşluk vaktini şu şekilde tarif etmiştir:Güneş doğduktan sonra 45 dakika sonra başlar ve öğle namazına 1 saat kalana kadar devam eder. Bu süre içerisinde kuşluk namazı yani duha namazı kılınabilir. Bu vakitten sonra öğle namazına kadar 45 dakika süreyle nafile namaz kılınamaz.Çünkü kerahat vakti girmektedir. Ve bu vakitte namaz kılınması mekruhtur.

Duha Namazının(Kuşluk Namazının) Fazileti

Peygamber efendimiz(s.a.v) kuşluk namazı ile ilgili şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: “Her gün, sizin her bir mafsalınız(her bir kemiğiniz) için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmîd bir sadakadır, her bir tehlîl bir sadakadır. Emr-i bi’l-ma’ruf bir sadakadır. Nehy-i ani’l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara, kişinin kuşlukta kılacağı iki rek’at nemaz kâfi gelir.”

Yukarıdaki rivayetten de anlaşılacağı gibi her kemiğimiz için bir sadakaya ihtiyaç vardır. Bu sadaka için ise sadece kuşluk vaktinin yeterli geleceği rivayet edilmektedir. Peygamber efendimiz kuşluk namazına çok önem vermiştir. Bu namazı mutlaka kılmıştır ve hanımlarına da sahabelerine de tavsiye etmiştir.Fazileti itibariyle kuşluk namazıevvabin namazı ve teheccüd namazı peygamber efendimizin gözünde çok önemli bir yere sahibtir.Bizlerde mümince yaşamak için ve o alemlerin habibi olan peygamber efendimize layık birere ümmet olabilmek için bu namazları kılmalıyız.

Duha namazından (Kuşluk namazından) Sonra Tesbih Çekilir mi?

Dua etmek ve tesbih çekmek bunlar asıl itibariyle ibaretin özü sayılmaktadırlar. Her ibadetten sonra dua edilebileceği gibi tesbih de çekilebilir. Tesbih çekmede ve dua etmede herhangi bir abes yoktur. Peygamber efendimiz yüce Allah’a(c.c) zikir etmek için boş vakitlerinde sürekli tesbih çekerdi. Doğal olarak boş vakitlerimizde bile çektiğimiz bir ibadet olan tesbihi neden kuşluk namazından sonra çekmeyelim ki?

Son olarak peygamber efendimiz insanların en üstünü iken ve bizzat dünyayı onun yüzü suyu hürmetine yaratmış olan Allah’a ibadet etmek için sürekli nafile namazlar kılmıştır.Bizlerde nafile namazlardan olan kuşluk vaktinde kılabileceğimiz kuşluk namazımızı mutlaka kılmalıyız Bu namazı terk etmek bizlere yakışmayacağı gibi bu namazı kıldığımız zaman birşey kaybetmeyeceğimiz de aşikardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here