Cenab-ı Allah(c.c) habibi Hz.Muhammed(s.a.v)‘i yanına çağırdıktan sonra ona görüp ibret alsın ve biz ümmetine aktarsın diye bir takım olaylar göstermiştir. Bunlardan en dikkat çekici olanlar hiç şüphe yokki efendimize miraç’ta gösterilen 10 çeşit insan grubudur. Sizlere bu 10 çeşit insan grubunu ve bu insanların özelliklerini bir araya getirdik.

1-Namaz Kılmayan Kişiler

Namaz kılmayanların başı taşla ezilecek
Namaz kılmayanların başı taşla ezilecek

Miraç’ta gösterilen ilk olayın baş kahramanları hiçbir özrü olmadığı halde namaz kılmayan veya farz namazlarını terk eden kişilerdir. Bunları Cenab-ı Allah(c.c) habibine şu şekilde göstermiştir. Bazı kimseler vardı ki bunların başları büyük bir taşla eziliyordu,ancak bir müddet sonra başları tekrar eski hallerine geliyordu. Daha sonra bu eziyet tekrar başlıyor,yani başları tekrar eziliyor ve yine eski hallerine geliyordu. Efendimiz “Ey Cebrail bunlar kimlerdir diye sordu. Cebrail(a.s) ise “bunlar namazını kılmayan ve namazdan kaçan kimselerdir” diye buyurdu.

2-Zekat vermeyenler

zekat vermeyen kimsenin sonu
Zekat vermeyen kimselerin Sonu

Daha sonra başka bir grup insan gösterildi. Bunlar ise sadece ön ve arka avret yerleri kapalı olduğu halde cehennemin çakıllarını, çalı ve dikenleri yiyen kimselerdi. Peygamber efendimiz bu kimseleri sorunca ise cebrail(a.s) şöyle dedi.”Bunlar mallarının zekatlarını vermeyenlerdir. Onlar dünyada vermedikleri mallar yüzünden burada çakılları ve dikenleri yiyorlar.”

3-Zina Edenler

zina edenler

Diğer bir tarafta ise başka bir takım insanlar gösterildi.Bir kazanda tertemiz etler bulunuyordu. Diğer tarafta ise pis ve kokmuş etler bulunuyordu.Bu kimseler temiz etler dururken ısrarla kokmuş ve pis etleri yiyorlardı. Peygamber efendimiz Cebrail’e sordu. “Bunlar kimlerdir.” Cebrail şöyle cevap verdi: “Bunlar evlerinde tertemiz helal hanımları  bulunurken pis ve kötü haram kadınlara giden ve onunla geceleyen kimselerdir”

4-Taşıyamacağı Emaneti Yüklenenler

taşıyamayacağı emaneti yüklenenler
taşıyamayacağı emaneti yüklenenler

Allah resülüne bir adam gösterildi.Bu adamın bir odun yığını vardı.Adam her seferinde kaldırmayı çalışıyor ancak başaramıyordu. Sonra odunu bırakıyor tekrar kaldırmak için üstünden alması gerekirken daha fazla yük yüklüyordu. Peygamber efendimiz sordu. “Bu adam ne yapıyor.”Cebrail cevap verdi:” Bu adam senin ümmetinden başkalarının emanetini yüklenenlerdir. Taşıyamayacağı halde daha fazla emanet alırda alır.”

5- Fitneye Düşüren Hatipler

fitne
fitne ye düşüren hatipler

Allah(c.c.) Resülüne başka bir insan çeşidi gösterdi.Demir makasla dilleri ve dudakları kesiliyordu. Sonra kesilen yerleri eski haline geliyordu. Bu azap sürekli devam ediyordu.Peygamber efendimiz cebrail’e sordu. Bu sefer Cebrail şöyle cevap verdi: “Bunlar senin ümmetinden sözleri ile fitne çıkaranlardır. Ve bunlar fitneyle insanları düşüren hatiplerdir.”

6-Sözlerine Dikkat Etmeyenler

sözlerine dikkat etmeyenler
sözlerine dikkat etmeyenler

Cebrail(a.s) Peygamber efendimizi bir taşın yanına getirdi. Bu taşın içinden bir öküz çıkıyor ve daha sonra geri girmeye çalışıyor ancak çıktığı yere giremiyordu. Cebrail dedi ki: “Bu bir söz söyleyen ve sonra söylediğine pişman olan ancak ağızdan çıkan sözün bir daha geri alınamayacağını bilmeyen kişidir.”

7-Faiz Yiyenler

faiz yiyenler
faiz yiyenler

Peygamber efendimize miraç’ta gösterilen bazı insanların karınları evleri gibi büyüktü,içinde yılanlar vardı. Dışarıdan bu yılanlar görülüyordu.Ayağa kalkmaya çalıştıklarında yüzlerinin üstlerine kapanıyorlardı.Peygamber efendimiz cebrail(a.s) sorduğunda şöyle cevap verdi. “Bunlar faiz yiyenlerdir.”

8-Yetim Malı Yiyenler

yetim malı yiyenler
yetim malı yiyenler

Efendimize miraç’ta gösterilen bir diğer insan çeşidi ise dudakları deve dudağı gibiydi. Ağızlarını açmış ve ağızlarına cehennemden kızgın taş atıyorlardı. Feryat ederek bağırıyorlardı. Peygamber efendimiz bunlar kimdir ya cebrail(a.s): “Bunlar haksız yere yetim malı yiyenlerdir.”

9-Çoçuklarını Öldüren Kadınlar

çoçuklarını öldüren kadınlar
çoçuklarını öldüren kadınlar

Allah resülüne bir kadın grubu gösterildi.Bu kadınlar göğüslerinden ve ayaklarından asılmışlardı. Feryat ederek Allah(c.c) ‘a yalvarıyorlardı. Peygamber efendimiz bunlar kimdir dedi. “Bunlar zina edenler ve karınlarındaki çoçuğu öldürenlerdir” dedi.

10-Gıyber Edenler

gıybet edenler
gıybet edenler

Efendimize miraç’ta gösterilen son insan çeşidi ise şöyleydi:Vücutlarının yanan kısımları kesilip kendilerine yediriyorlardı. Daha sonra kendilerine

-“Kardeşlerinin etlerini yediğin gibi bunlarıda ye” deniliyordu. Cebrail(a.s) “Onlar ümmetinin arasında arkalarından birbirlerinii çekiştirenler ve gıybet edenlerdir.” dedi.

Değerli mümin kardeşlerim peygamber efendimize miraç’ta gösterilen bu 10 çeşit insan bizlere ders almamız için gösterilmiştir. Şüphesiz ki Cenab-ı Allah bizlerin iyliğini düşündüğü için bunları habibine göstererek bizlere ulaştırmasını sağlamıştır. Bizlerde bu konulara dikkat ederek inanan ve cenneti hak eden müminlerden olabiliriz. Çünkü bu dünyadaki amacımız mümince yaşamak değilmi?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here