Fatiha Süresinin Önemi

Fatiha Süresi,şüphesiz ki  namaz kılan her müslümanın 5 vakit namazlarında okuduğu bu özel dua hakkında ne kadar bilgiye sahibiz.Gelin fatiha süresini  tanıyalım ve namazlarımızı ona göre kılalım.

Fatiha süresi(Arapça:سورة الفاتحة) Kur’an da ki ilk süredir. Mekke döneminde indirilen 5.süre olduğu rivayet edilmektedir.Tam olarak inen ilk süredir.Kur’an ı kerim’in ilk süresi olduğundan başlangıç yani fatiha adını almıştır.Ayrıca ikinci ayetin başlangıcına binaen “elham” olarak da anılır. Süresinin ayrıca,“Ümmü’l-Kitab” “es-Seb’ul-Mesânî”, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi adları da vardır.

Fatiha süresinin islamda özel bir yeri vardır. Tevbe süresi hariç Kur’an da her sürenin başanda geçen besmele fatiha süresinin bir ayeti mi yoksa her sürede okunan bağımsız bir ayet mi olduğu halen tartışma konusudur.Türkiye diyanet işleri başkanlığı fatiha süresini 7 ayet olarak kabul etsede halen camilerimizde fatiha süresinin başında besmele imam tarafından içinden okunmakta diğer ayetleri ise sesli okunmaktadır.  Fatiha her namazın rekatında okunur ve ardından zammı süre okunur.Bu derece önemli bir süreyi gelin birlikte anlayalım ve Kur’an ı Kerim ‘in özeti diye tabir edilen bu özel süreyi birlikte yaşayalım içimizde hissedelim.

Fatiha Süresi ve Anlamı ve Arapça Okunuşu, Latince okunuşu

Arapça Okunuşu,

fatiha süresi

 Fatiha süresinin Türkçe Okunuşu

 1. Bismillahirrahmânirrahîm.
 2. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
 3. Errahmânir’rahim
 4. Mâliki yevmiddin
 5. iyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
 6. İhdinessırâtel müstakîm
 7. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

 Fatiha süresinin Türkçe Anlamı

 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 2. Hamd o âlemlerin Rabbi,
 3. O Rahmân ve Rahim,
 4. O, din gününün maliki Allah’ın.
 5. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
 6. Hidayet eyle bizi doğru yola,
 7. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

 Fatiha süresinin Manası

Fatiha süresi anlam olarak Kur’an -ı Kerim’in özeti olarak geçmektedir. Fatiha süresi duaların en güzelidir. O Allah’a açılan ellerin en güzelidir. Allah’a yaptığımız yapacağımız duaların en özelidir.Fatiha da bizi yaratan ve bizi gözeten Allah’n ,övgüye layık tek varlık olduğudur. Kulluğun yanlız ve yanlız Allah’a yapılabileceğini belirtir. Ayrıca doğru yoldan sapmakta Allah’ın iradesindedir. O dilerse insanı doğru yoldan saptırır dilerse kulunu hidayete erdirir. Bu bağlamda fatiha süresinde bizler Allah’a dua ederiz.Rabbimiz bizi doğru yola ilet,sapıtmışların yoluna değil deriz.

Bu sürede ayrica Yüce Allah’ın bir diğer sıfatı Maliki yevmid’din den bahsedilmektedir. Bu sıfat Allah’ın iyi ve kötü yaptığımız sıfatları er yada geç ahirette karşılığını vereceğinden bahsetmektedir.

Evet değerli mümin kardeşlerim dilerim ki Allah bütün dualarımızı fatiha süresi gibi eylesin.Allah dualarımızı kabul eylesin ve bizleri kendisine nimet verdikleri kullarindan eylesin. Sapıtmışların ve gazaba uğramis kullarindan eylemesin

Fatiha Süresi Dinle

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here