imanın şartları

Her müslümanın bilmesi gereken ve islam la müşerreflenmek için bilmesi gereken islamın şartlarını daha önce yayınlamıştık.Şimdi ise her müslümanın iman etmiş sayılması için bilmesi gereken ve iman etmesi gereken imanın şartları konusunu ele alıyoruz.

   1. [highlight color=”blue”]Allla’a inanmak[/highlight]

    Allah(c.c)’ın varlığına ve birliğine inanmak demektir. Genel olarak Allah’ın tüm mahlukatınallaha inanmak yaratıcısı olduğuna, mülkün sahibi olduğuna,tasarruf sahibi tek varlık olduğuna inanmaktır. Şüphesiz ki biz müslümanlar Allah’a inanmak konusundu elimizden geleni yaparız. Ancak Allah’a inanmak için kalbimizden iman etmemiz gerekmektedir. Şüphe yok ki Allah hepimizi yarattı ve kendisine iman etmemiz için ve bizleri sınamak ve ebedi istirahat yerimiz olan ahiret için bizleri bu fani dünyaya gönderdi. o zaman onunu bizden istediği olan yanlız ona ibadet etmek ve yanlız ondan yardım dilemek olan bu sınavı elimizden gelenin en iyisini yaparak ona olan kulluk görevimizi yerine getirmeliyiz.

   2. [highlight color=”blue”]Meleklere inanmak[/highlight]

    meleklerin Allah’ın yarattığı varlıklar olduğuna ve Allah’ın melekleri yanlız kendisine ibadet etsinler ve yanlızca kendisinin verdiği özel görevleri yerine getirsinler diye yarattığına inanmaktır.Melekler kutsal varlıklardır. Meleklere şüphesiz ki çok özel görevler verilmiştir. Mesela cebrail(a.s) vahiy indirmekle görevli, azrail(a.s) ölüm ile görevli, mikail (a.s) tabiat olayları ile ve israfil(a.s) ise kıyamet günü sura üflemek ile görevlidir. işte melelklerin bunlar gibi sayısız görevleri vardır. Meleklerin varlığına inanmak müslümanlar için imanın şartlarından birisidir.

   3. [highlight color=”blue”]Kitaplara inanmak[/highlight]

    Allah’ın peygamberlerine kitaplar gönderdiklerine ve bu kitapları biz inananlara bir yol gösterici olarak gönderdiğine inanmaktır. Temel olarak Hz.Muhammed’e Kuran-ı Kerim’i, Hz.musaya tevratı,hz isaya incili,hz.Davud’a ise zeburu gönderdiğine inanmaktır. Ayrıca diğer peygamberlere de sahifeler gönderdiğine inanmaktır. Yüce kitabımız Kuran bizlere en büyük örnek ve yol gösterici olmuştur.

   4. [highlight color=”blue”]Peygamberlere inanmak[/highlight]

    Allah’ın peygamberler gönderdiğine inamaktır.Buna göre ilk peygamber Hz.Adem(a.s) son peygamber ise Hz.Muhammed(s.a.v) dir. Ayrıca Allah insanlara inansınlar ve Allah’ın yasaklarını ve emirlerini yaysınlar diye 124 bin peygamber göndermiştir. Şüphesiz ki bizler ahir zaman ümmeti olarak bunların sonuncusu olan Hz.Muhammed(s.a.v) ye iman etmiş bulunmaktayız.Onun Allah’In kulu ve elcisi olduğuna ondan gelen vahiyleri bizlere getirdiğine iman etmiş bulunmaktayız.

   5. [highlight color=”blue”]Ahiret gününe inanmak[/highlight]

    Ahirete yani kıyamet gününe inanmak,bu dünyanın gelip geçici olduğuna ve bizlerin buraya sınava geldiğimize inanmaktır. Bu dünyanın bir sonu olduğuna ve bizlerin kıyamet günündü israfil a.s ın üflemesiyle uyanacağımazı ve asıl ebedi dünyamız olan ahirete göç edeceğimize inanmaktır.inananların cennete,inanmayanların ise cehenneme gideceklerine inanmaktır.

   6. [highlight color=”blue”]Kaza ve Kadere inanmak[/highlight]

    Kadere yani olmuş ve olacak şeylerin hepsinin Allah’ın elinde olduğuna ve hayrın ve şerrin yanlız ondan geldiğine inanmaktır. Ayrıca Allah’ın biz insanları dilemiş ve yaratmış olduğuna ve hepizin ondan geldiğine ve ona gideceğine inanmaktır. Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi önceden bildiğine onun her şeyi gördüğüne inanmaktır.

Değerli mümin kardeşim Allah şüphesiz ki biz insanları ancak kendisine ibadet edelim ve kendisine inanalım diye yaratmış ve biz insanları bu fani dünyaya kendisine olan bağlılığımızı sınaması için göndermiştir. O halde imanın şartları yerine getirmemiz de şüphesiz ki ona olan kulluk görevimizdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here