Kureyş Süresi

Kureyş süresi Mekke’de indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 106. süresidir. 4 ayetten oluşmaktadır ve Kur’an-ı Kerim’in 30 cüzünde yer almaktadır. Süre ismini Hz.Muhammed(s.a.v) ‘in mensup olduğu ve kabeyi korumakla görevli olan Kureyş kabilesinden alır. Allah(c.c)  katında olan imtiyazlarını ve o imtiyazları sebebiyle Allah(c.c)’a teşekkür etmeleri gerektiğini anlatır. Sürenin tin süresinden sonra indirildiğine inanılmaktadır. Kureyş süresinde refah içinde ve bolluk içinde yaşayan kureyş haklını anlatmaktadır. Çünkü kabeyi korumakla görevli olan bu kabile diğer arap kabileleri arasında saygın bir yere sahiptirler. Tüm arap kabileleri arasında Kureyş kabilesinin değeri her zaman için giderek artmış hatta fil vakasından sonra diğer kabileler Kureyş kabilesine kutsal gözle bakmaya başlamışlardır. Sözü fazla uzatmadan sizleri Kureyş süresiyle başbaşa bırakalım.

Kureyş Süresinin Arapca Okunuşu

kureyş süresi

 Kureyş Süresinin Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. Li’î lâfi Kurayş’in
  2. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
  3. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
  4. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Kurey Süresinin Türkçe Anlamı

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

  1. Kureyş’e imkan sağlandığı için,
  2. Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
  3. Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
  4. Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Kureyş Süresinin Manası

Yukarıdada belirttiğimiz gibi Kureyş kabilesine imkan sağladığı Kabenin rabbine kulluk etmeleri gerekmesi gereken Kureyş kabilesine bir nevi öğüt verilmektedir. Kureyş kabilesi bir sürü imtiyaz sahibi olmuştur. Çünkü kabeyi korudukları ve kolladıkları için tüm arap kabileleri Kureyş kabilesini özel bir yere koymuşlardır. Yüce Allah(c.c) kabeyi korudukları ve kolladıkları için onlara imtiyazlar göstermişlerdir.  Yüce Allah Kureyş kabilesine yazları ve kışları özel bir yer sağlamıştır. Çünkü Kureyşliler yazın arabistanın diğer bir yakasına kışın diğer bir yakasına giderek ticaret yaparlardı. Allah(c.c) bu yolculukları sırasında Kureyş kabilesine yardım ederdi. Onlara imtiyazlarda bulunurdu. Çünkü onlar Hz.Muhammed(s.a.v) ‘in kabilesi idiler. Onları sırf habibi yüzü suyu hürmetine korur ve kollardı. Yüce yaratıcımız  bu sürede Kureyşe ” hiç olmazsa onun için Bu beytin yani Kabenin rabbine Kulluk etsinler” diye öğüt vermektedirler.

Bu süreyi okuyanın kötülüklerin şerrinden ve geçim darlığından korunacağına, bolluk ve bereket içinde yaşayacağına dair rivayetler vardır. Allah Kureyşlilere verdiği bolluk ve bereketi bizlere de versin. İnşallah bizlerde Allah(c.c) ‘a dualarımızda hem bu dünya hem de ahirettle ilgili isteklerimizi dileyelim.

Kureyş süresi insan oğlunun nankörlüğünü anlatılır. Çünkü yüce yaratıcımız bizlere bu dünyada sayısız nimetler ve akıl ihsan etmiştir. Malesef bizler bu nimetlerin hakkını verebilmek için Allah(c.c)’a olan kulluğumuzu yeterince yerine getiremiyoruz. Daha doğrusu dünya hayatına kendimizi o kadar kaptırmışız ki ahireti ve ölümü unutuyoruz. Unutmamalıyız ki kureyş halkı Allah’ın onca imtiyazına mashar oldular, ama onlar da sonunda öldüler. Hatta Hz.Muhammed(s.a.v) bile öldü. Çünkü bu dünya gelip geçidir. Her nefis ölümü tadacaktır.

Allah bizlere bu dünyada ve öte dünyada Kureyş kabilesine verdiği gibi sayısız nimetler ihsan etsin.  Bizleri kendisine layık kullarından eylesin. Şüphe yokki Allah sevdiği kullarına bu dünyada sıkıntılar verecektir. Allah bizleri sabreden kullarından eylesin.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here