Bazı rivayetlere göre Medine’de bazı rivayetlere göre ise Mekke’de indirilmiştir. Ancak büyük din alimlerine göre sürenin yarısı Mekke’de diğer yarısı da Medine’de indilmiştir. 7 ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in 107. süresidir. Tekasür süresinden sonra indirildiği rivayet edilmektedir. İsmini son ayetindeki maun kelimesinden almaktadır. Maun süresi kelime anlamı olarak zekat vermek, yoksullara ve fakirlere yardım etmek anlamındadır. Namazlarımızda kılmamız için namaz sürelerinden birisidir.

Maun Süresi Niçin İndirilmiştir

Maun Süresinin ilk üç ayeti kerimesinin  Mekke’de el-As ibn Vâil es-Sehmî adlı dine yalan söyleyen ve yetimleri ve fakirleri aşağılayan bir şahıs hakkında indirildiği rivayet edilmektedir. Geri kalan 4 ayeti kerimesinin ise Medine’de Abdullah ibn Übeyy adlı münafık olan ancak göz boyamak için namaz kılan bir zat hakkında indirildiği rivayet edilmektedir. Ancak bilinmesi gerekir ki bu rivayetler kulaktan kulağa aktarılan birer rivayettir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Maun süresi içinde bu kimselerin ismi geçmemektedir. Doğrusunu ancak yüce yaradan cenabı Allah(c.c) bilmektedir. Bizler içinde zaten niçin indirildiği tam olarak önemli değildir. Bizler sadece ve sadece maun süresinin anlamına ve onun manasına vakıf olalın yeter.

Maun Süresinin Arapça okunuşu

maunsuresi

Maun Süresinin Türkçe Okunuşu

 1. Era’eytellezî yükezzibü biddîn
 2. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
 3. Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
 4. Feveylün lilmüsallîn
 5. Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
 6. Ellezîne hüm yürâûne
 7. Ve yemne’ûnelmâ’ûn

Maun Süresinin Türkçe Anlamı

 1. Gördün mü o dine yalan diyeni?
 2. İşte yetimi itip kakan odur!
 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
 4. Fakat yazık o namaz kılanlara ki,
 5. Namazlarında yanılmaktadırlar.
 6. Onlar ki, gösteriş yaparlar.
 7. Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Maun Süresinin Manası

Maun süresinde cenabı Allah(c.c) bizlere namazlarımızı dosdoğru kılmamızı ve zekatlarımızı vermemizi emrediyor. Bu sürede namazı düzgün kılmanın öneminden bahsetmektedir. Şüphesiz ki insan oğlu ne yazıkkı dünya işlerine kendisini o kadar kaptırıyor ki günde 5 vakit kılması gereken namazını bile düzgünce kılamıyor. Huşu içinde kılınması gereken namazlarını sanki herşeyi gören ve duyan,bizlerin ne düşündüğünü bilen Allah(c.c) değilmiş gibi o yüce yaratıcıya gösteriş yapıyor. Halbu ki o herşeyi görür. Ayrıca namazlarımızı bizler Allah’ın rızasını kazanmak için kılıyoruz. Yoksa onun bizim kıldığımız namazlara hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. O halde namazımızı sadece Allah rızasını kazanmak için yapmamız gerekir.Ayrıca cenabı Allah Kur’an-ı Kerim’de nur süresinde şu ayeti kerimeyi indirmiştir.

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, o resule itaat edin. Tâki ilâhî rahmete kavuşdurulasınız. Nur süresi 56.Ayet

Bu sürenin bazı ayetleri ise bizlere zekat verme ve yetimi, fakiri doyurma hakkında öğütler vermektedir.Şüphe yokki insan oğlu nefsine hakim olmak için mutlaka yetimi doyurmalı onlarında insan olduğunu onlarında güzel yaşamaya karınlarının doymasına ihtiyacı olduğunu unutmamalıdır. Allah(c.c) rızası için yapmamız gereken ibadetlerimizin içinde olan zekat vermek buna en güzel örnektir. Ayrıca islamın şartlarından da birisidir.

O halde maun süresinde cenabı Allah(c.c) bizlere namaz kılmamızı ve zekatımızı vermemizi emrediyor. Onun rızasını kazanmak için bizlerde namazımızı huşu içinde dünya düşünçelerinden sıyrılarak kılmalıyız. Ve onun rızası için zekat vermeliyiz. Allah kıldığımız namazlarımızı ve verdiğimiz zekatlarımız kabul eylesin inşallah.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here