Ana Sayfa Namaz Teheccüd Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

Teheccüd Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

Peygamber efendimizin çok önem verdiği ve her gün mutlaka kıldığı teheccüd namazı yada gece namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazının vakti ne zamandır? Teheccüd namazının faziletleri nelerdir?

Değerli mümin kardeşlerim,günlük 5 vakit namazlarımızı mutlaka kılıyoruz.  Peki ama bu kıldığımız 5 vakit namaz Allah’a(c.c) olan kulluk borcumuzu ödemeye yeter mi? Şüphe yok ki o merhametlilerin en merhametlisi olan Allah bizi affetmezse ve bizleri bağışlamazsa ona olan kulluk borcumuzu ödememiz malesef mümkün değildir. Ancak yine de bir nebzede olsa elimizden gelinin en iyisini yapmamız gerekmez mi? işte bu bağlamda peygamberimizin mutlaka yaptığı ve bizlerdende yapmamızı istediği ibadetlerden teheccüd namazı yani gece namazı nasıl kılınır? Bu yazımızda bu konuyu ele almaya çalışacağız.

İlginizi Çekebilir

Evvabin Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

Teheccüd Namazı Nedir?

gece namazı teheccüd namazı
gece namazı yada teheccüd namazı

Geceleyin yatsı namazından hemen sonra yada gece bir miktar uyuduktan sonra kılındığı için gece namazı yada teheccüd namazı denilmiştir. Bu özel namaz bir nafile namaz olarak geçmektedir. Bu nedenle isteyen istediği kadar kılabilir. Genellikle 2, 4,8 rekat olarak kılınmaktadır. 2 rekatta bir selam vermek peygamber efendimizin sünnetidir. Kur’an-ı kerim de teheccüd namazı ile ilgili şu ayet geçmektedir.

“Gecenin bir kısmın da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykundan kalk, Kur’an ile teheccüd namazını kıl, yakındır ki  Rabbin seni Makam-ı Mahmuda Eriştire”

Teheccüd Namazının Vakti

Teheccüd namazı adından da anlaşılacağı gibi gece namazıdır. Teheccüd namazının geceleyin kaçta kılınacağı sizlere kalmış bir durumdur.Salih olan ve makbul olanı geceleyin bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınmasıdır. Ancak insanoğlu dünya nimetlerine kendisini fazla kaptırdığı için mâlesef gece kalkmak zor olabiliyor. Bu nedenle kolaylıklar dini olan islam bizlere nafile namaz olduğu için bir sınırlama getirmiyor. Eğer isterseniz yatsı namazını kıldıktan sonra yatmadan da teheccüd namazınını kılabilirsiniz.Ancak yinede bir miktar yattıktan sonra kılınması daha efdaldir. Zira sevgili peygamberimiz teheccüd namazını bir miktar uyuduktan sonra kılmıştır. Peygamber efendimizin geceleri mutlaka bu namazı kıldığı bilinmektedir. Peygamber efendimizin teheccüd namazını hangi saatlerde kıldığını merak ediyorsanız peygamber efendimizin uyku düzeni konumuzu incelemenizi tavsiye ederiz.

İlginizi Çekebilir

Duha Namazı(kuşluk) Nasıl Kılınır? Kaç rekattır?

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazı en önemli nafile namazlardan birisidir. Bu nedenle teheccüd namazını kılarken dikkatli olmalıyız.  Teheccüd namazının nasıl kılınacağı sorusuna gelince kısaca şöyle tarif edebiliriz.

2 rekat, 4 rekat ve 8 rekat olarak kılabileceğiniz gibi nafile namaz olduğu için istediğiniz kadar kılabilirsiniz. 2 rekatta bir selam verilmesi daha uygundur. Her namazda olduğu gibi teheccüd namazına başlamadan öncede niyet etmemiz gerekmektedir. Eğer 2 rekattan daha fazla kılınacaksa ve her 2 rekatta selam vermek suretiyle kılınabilir. Eğer selam aralarında konuşma, yemek yeme gibi insani duygular yapılmamışsa tekrar niyet edilmesine gerek yokturdur. Ancak konuşmak, yemek yemek v.b gibi insani duygular yapılmışsa tekrar niyet edilmesi gerekmektedir.

Teheccüd namazına şöyle niyet edilir:

“Niyet ettim Allah(c.c) rızası için teheccüd namazı kılmaya” diye niyet edilir.

1.Rekat

 • Önce Allah-u Ekber denilerek tekbir getirilir.
 • Daha sonra Subhaneke Duası okunur.
 • Eüzü besmele çekilerek fatiha süresi  okunur.
 • Daha sonra namazlarda sürelerin okunuş sırasına dikkat edilerek her hangi bir  zammı süre okunabilir.
 • Daha sonra ise tekrar tekbir getirilerek Rüku ya gidilir. Rükuda 3 kere Subhane Rabbiyel’azîym denilir.
 • Semi’allahu limen hamideh denilerek tekrar doğruluruz ve tekbir getirerek secdeye gideriz.

 • Secdede 3 kere Subhane Rabbiye’l-ala deriz.

2.Rekat

 • Tekrar tekbir getirdikten sonra ayağa kalkarız ve besmele çekerek fatiha süresi okuruz.
 • Sonra ise namazda sürelerin okunuş sırasına dikkat ederek zammı süre okuruz.
 • Daha sonra ise tekrar tekbir getirilerek Rüku ya gidilir. Rükuda 3 kere Subhane Rabbiyel’azîym denilir.
 • Semi’allahu limen hamideh denilerek tekrar doğruluruz ve tekbir getirerek secdeye gideriz.

 • Secdeden sonra tekrar tekbir getirilerek son oturuş yani kaide-i ahire kısmına geçeriz. Ve bu kısımda ettehiyyatü duası ve Allahümme salli ve Allahümme barik duaları , rabbena atina duası okunur ve daha sonra selam verilir.

Teheccüd Namazından sonra Tesbih Çekilir Mi?

Teheccüd namazının kılınmasından sonra her nafile namazından sonra olduğu gibi tesbih çekebilisiniz. Bunda her hangi bir abes yokturdur.  Peygamber efendimiz tesbih çekmekle ilgili hadisinde şöyle buyurmuştur.

Her namazı kıldığınızda otuz üç kere sübhanallah, Otuz üç kere elhamdülillah, otuz dört kere Allahûekber, on kere de lailahe illallah derseniz sizi sevapta geçen zenginlere yetişmiş olursunuz ve sizden sonrakiler de bunları yapmadıkları sürece sizi geçemezler.”

Teheccüd Namazı Duası

teheccüd namazından sonra okunacak dua
teheccüd namazı duası

Arapça Okunuşu:

“Allahumme lekel hamdü ente kayyimus semavati velerdi ve men fîhinne ve lekel hamdü ente nûrus semâvati velerdi ve men fîhinne velekel hamdü ente elikussemavati velerdi men fîhinne ve lekel hamdü entel hakku ve va’duke hakkun ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve velcennetü hakkun vennaru hakkun vennebiyyûne hakkun ve Muhammed’din (s.a.v.) hakkun vessaatu hakkun leke eslemtu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasemtu ve ileyke Allahumme hakemtu feğfirlî mâ kaddemtu ve ma ehhertu ve ma esrartü ve ma ealentu ente l’mukaddimu ve entel muahhiru lâ ilâhe illâ ente ve lâ havle ve la kuvvete illa billahi”

Manası:

“Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semaları, arzı ve onlardakileri ayakta tutansın.Hamd sana mahsusdur ey Rabbim! Sen semalarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nurusun. Hamd Sana mahsusdur ey Rabbim! Sen Semaların, arzın ve onlardakilerin malikisin. Ve Sana yine hamd olsun ki, sen Haksın. Senin vadin de hak, sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet de hak, ateş de hak, nebiler de hak, Muhammed sallallahu aleyhi vesellem de hak, kıyamet saati de hak.Sana teslim oldum ye Rabbim! Sana iman ettim, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim.İnanmayanlara karşı, sana dayanarak mücadele ettim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul ettim, benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da açık yaptıklarımı da mağfiret et.Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak, Allah’a dayanmaktadır”.(Buhari, Teheccüd, 1)

Hadislerle Teheccüd Namazının Fazileti

Teheccüd namazının çok faziletli bir nafile namazdır. Peygamber efendimizin teheccüd namazı ile ilgil söylediği hadis-i şerifleri şöyle rivayet edilmiştir:

 1. “Gece namazına devam edin. Çünkü gece namazı kılmak sizden önceki salih kulların âdetidir. Rabbinize karşı bir taattır, kötülükleri örtücü ve günah işlemekten alıkoyucudur.” (Tirmizî, Deavât, 101).
 2. “Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan sâlihlerin adetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefârettir, bedenden hastalığı kovucudur.” [Tirmizî, Da’avât 112, (3543, 3544).]
 3. “Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen son kısmı namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen ortası en faziletli vakittir.” (Tecrid-i Sarih Terc. IV, 16).
 4. “Geceleyin kalkıp namaz kılan ve karısını uyandırarak ona da kıldıran, şayet kalkmak istemezse yüzüne su serpen erkeğe Allah rahmet eder, (günahlarını bağışlar). Yine geceleyin kalkıp namaz kılan ve kocasını uyandıran, kalkmak istemezse yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet eder (günahını bağışlar).” (Ebû Davûd, Salâtü’t Tatavvu’, 18).
 5. “Kim geceleyin uyanır ve karısını da uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa, Allah’ı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar.” (Ebû Davûd, Vitr, 13).

İlginizi Çekebilir

Okulda Çocuğunuzun Din Eğitimi İçin Tavsiyeler

okulda çocuğunuzun din eğitimi için neler yapmalıyız?Din eğitiminde devam etmek için neler yapmalıyız?Sizler için hazırladığımız tavsiyeler.

Teyemmüm Nedir? Nasıl Yapılır?

Suyun bulunmadığı durumlarda toprakla alınan abdeste teyemmüm denilir

Sosyal Medyadaki Müslüman Kadınlar İçin 5 İpucu

Değerli mümine bacılarım; bu yazımız sosyal medya kullanan kardeşlerimiz için. Öncelikle sosyal medya hayatımıza yerleşti. Onu hayatımıza bir kere aldıysak ondan vazgeçmemiz biraz zor...

Kalbin 4 Zehri

İmanla dolu olması gereken organımız olan kalbimizin içine yerleşen ve onu zehirleyen kalbin 4 zehri ayrıca bu zehirlerden kurtulma yollarını sizler için bir araya getirdik.

Tebbet Süresi , Anlamı ve Okunuşu

Tebbet Süresi Niçin İndirilmiştir? Peygamberlik görevinin verildiği zaman ve ilk ilahi çağrıyı akrabalarına yapmaya başlayan Hz. Muhammed(s.a.v)'in bu görevi sırasında kendisine eziyet eden amcası Ebu Leheb...

Benzer Yazılar

Namazda Konsantrasyon İçin 10 İpucu

Namaz,Allah'tan (c.c) paha biçilemez bir nimet olarak düşünülebilir. Namaz değer verilmeyen ve ihmal eğiliminde olunan bir ibadet olmaktadır....

Evvabin Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

Evvâb kelimesi tevbe eden, sığınan anlamlarına gelmektedir. Bu kelimenin çoğulu ise evvabin demektir. O halde evvabin kelimesi tevbe eden,Allah(c.c)'a sığınan,ona tövbe eden anlamlarına gelir...

4 Hadisle İkindi Namazının Önemi

Alemlerin yaratılma vesilesi olan peygamber efendimiz(s.a.v) her namazına ayrı önem vermiştir. Ancak bazı namazların özel olduğunu her fırsatta belirtmiştir. Bu namazlardan biriside şüphe yok...

Çocukları Namaza Bağlamak İçin 8 Yol

Günde beş vakit namaz kılmak biz müslümanların olmazsa olmazıdır. Öyle ki bizler namaz kılmak için günlük bir mücadele içinde olmaktayız. Yetişkinler için bu mücadele...

Ramazanda Kılınabilecek Nafile Namazlar

Ramazanı daha verimli hale getirmek için ramazanda kılınabilecek nafile namazlar ve özel ibadetleri sizler için bir araya getirdik.

5 YORUMLAR

  • Isteyen kalpten kilmam isteyeni seytan engelleyeme uyumadan once yatakta saginiza donun dizlerinizi karniniza cekin sag eller yuzunuzun altinda 3 ihlah felak nas kafirun ayetel kursi okuyup gece namazina kalkmaya niyet edin sonra fatiha okuyun bakin nasil kalkiyorsunuz biiznillah.

  • Değerli mümin kardeşim teheccüd namazını yatsı namazını bir miktar uyuduktan sonra kılmak daha eftaldir. Ancak istersen yatsı namazından sonra hiç uyumadan da kılabilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir alışkanlıktır. Eğer kalkamayacağından endişeliysen, yatmadan kıl. Ancak ben kalkabilirim sıkıntı olmaz diyorsan, bir miktar uyuduktan sonra kılman senin için daha iyidir. Çünkü peygamber efendimiz bir miktar uyuduktan sonra kalkarmış. Daha fazla bilgi almak istersen peygamber efendimizin uyku düzeni konumuza bakabilirsin.
   https://mumince.com/4-maddeyle-peygamber-efendimizin-uyku-duzeni/

 1. Teheccüd namazı insana güzellik veren bir nafile namazdır. Ben zevkle kılıyorum. Bende dediğiniz gibi uyuduktan sonra kılmak istiyorum ama ne yazık ki hep uyanık kalarak kılıyorum. Ama yinede lezzet veriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin