Cennetle Müjdelenen 10 Sahabi

Bu dünya biz insanlar için birer imtihan yeridir. Bizler bu dünyaya gerçek yaşam yerimiz olan ahirette olan yerimizi belirlemek için gönderildik. Bizler bu dünyadaki imtihanı geçersek ahirette cennet denilen ebedi bir mekana gönderileceğiz. İşte peygamber efendimiz zamanında yaşamış olan ve bizzat peygamber efendimiz tarafından cennetle müjdelenen 10 sahabi yani aşere-i mübeşşere yi sizler için bir araya getirdik.

1- Hz.Ebubekir(r.a)

Hz.Ebubekir(r.a)
Hz.Ebubekir(r.a)

Ebubekir Es Sıdık ismiyle tanınan ve peygamber efendimizin en büyük destekçisi olan Hz.Ebubekir(r.a) peygamber efendimiz gibi 571 yılında doğduğu rivayet edilmektedir. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisi olmak için peygamber efendimize çok yardımcı olmuştur. Onun sağlığında en büyük destekçisi ve en yakın arkadaşıdır. Yine bir gün peygamber efendimiz hicret ederken sevr mağarasına girmeleri gerekince ilk olarak o girmiş ve peygamber efendimize gelecek her türlü tehlikenin önce kendisine gelmesine izin vermiştir. Gerekirse peygamber efendimiz için canını verecek kişilerden birisi olmuştur. Bu makama gelmesindeki en büyük sebeplerden biriside hiç şüphe yok ki Sıddık ismidir. Bu ismi peygamber efendimize olan sadakatinden dolayı almıştır. Miraç hadisesinde kimse ona inanmadığı zaman Hz.Ebubekir(r.a) direk olarak o diyorsa doğdudur demiştir.
ayraçmumince

2-Hz.Ömer(r.a)

hz.ömer(r.a)
hz.ömer(r.a)

Dört halifeden birisi olan ve aşere-i mübeşşereden birisi olan Hz.Ömer(r.a) dürüstlüğü ve adaleti ile tanınmaktadır.Her bilir ki onun adaleti tüm arap yarımadasında yayılmıştır. Müslüman olmadan önce peygamber efendimizi öldürmeye çalışmıştır. Ancak peygamber efendimiz öldürmeye geldiği sırada duyduğu Kur’an-ı Kerim’in etkisinde kalarak müslüman olmuştur. Mertliği ile de tanınmaktadır.Hatta o müslüman olmadan önce müslümanlığı halka açıkça yayamayan peygamber efendimiz onunu müslümanlığından sonra açıkça yeni dini halka yayabilmiştir.

ayraçmumince

3-Hz.Osman(r.a)

hz.osman(r.a)
hz.osman(r.a)

Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılıp dağıtılmasını sağlayan Hz.Osman(r.a) peygamber efendimizin iki kızıyla evlendiği için kendisine iki nur sahibi manasına gelen “Zinnûreyn” denilmiştir.Kendisi en uzun süre halifelik makamına mazhar olmuştur.  Peygamber efendimin Hz.Osman için gökteki melekler bile ondan haya ederler demiştir. Hz.Osman(r.a) Kur’an-ı Kerim okurken şehit edildiği için özel bir yere sahiptir.

ayraçmumince

4-Hz.Ali(r.a)

Hz.Ali(r.a)
Hz.Ali(r.a)

Peygamber efendimizi büyüten amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz.Ali(r.a) müslümanlığın dört halifesinden birisidir.Ayrıca kendisi ilk müslüman olan sahabilerdenden birisidir. Cennetle müjdelenen 10 sahabi den birisi olmak için peygamber efendimize çok yardımcı olmuştur.Cesaretiyle ve savaşçılığıyla meşhurdur.Kendisine Zülfikar isimli ve çift ağızlı bir kılıç taşıdığı için ayrıcı müşriklere karşı acıması olmadığı için Allah’ın kılıcı adını vermişlerdir.Babası maddi zorluklar geçirince peygamber efendimiz tarafından büyütülmüş ve bizzat peygamber efendimiz tarafından yetiştirilmiştir.

ayraçmumince

5-Hz. Abdurrahman b. Avf(r.a)

Abdurrahman-Bin-Avf
Abdurrahman-Bin-Avf

Müslümanlığı seçtikten sonra peygamber efendimizle beraber eziyetlere uğramıştır. Habeşistana hicret eden müslümanlardan birisidir. Peygamber efendimizle 7. kuşaktan akraba olmaktadır.Bütün savaşlara katılan sayılı sahabelerden birisidir.Sağlığında malının yarısını Allah(c.c) yolunda harcayan sayılı kişilerdendir.Ticaretle meşgul olduğu için kendisi gittiği kasabalarda ve şehirlerde islamiyeti yaymak için çok uğraşmış ve bir çok kimseleri islamla şereflendirmiştir.

ayraçmumince

6-Hz. Ebu Ubeyde b. el-Cerrah

Hz. Ebu Ubeyde b. el-Cerrah
Hz. Ebu Ubeyde b. el-Cerrah

Müslüman olmadan önce kureyşin sayılı kişiliklerinden birisiydi. Müslüman olduktan sonra ise onu aşağılamaya başladılar. Ancak o ne olursa olsun peygamber efendimizin yanından hiç ayrılmadı.Onun tek rehberi peygamber efendimiz oldu. Hz.Muhammed(s.a.v)’nin katıltığı bütün savaşlara katılmıştır.Sağlığında peygamber efendimiz onu islami tebliğ memuru olarak atamıştır.Onun hakkında bedir savaşında kendisine saldıran babasını islamiyet için öldürdüğü yazılmaktadır. O tam bir islam aşığıydı.Belkide bu yüzden cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında yer almaktadır.

ayraçmumince

7-Talha bin Ubeydullah

Talha bin Ubeydullah
Talha bin Ubeydullah

O Mekke’de yaşamadığı halde müslüman olan kişileren birisidir.Kendi kasabasında bir rahipten bir peygamber çıkacağını öğrenince gelerek peygamber efendimize biat etmiştir. Müslüman olmasında Hz.Ebubekir(r.a)’in çok payı vardır.Hatta bir keresinde Hz.Ebubekir(r.a)’ile beraber işkenceye maruz kaldıkları için ikisine yapışıklar manasına gelen karineyn demişlerdir.  Uhud savaşında peygamber ordusu yenilme sırasında kaçınca kendisi peygamber efendimizin yanında kalan sayılı kişilerden birisidir.80 yerinden yara almıştır.Bu yüzden ona yürüyen şehitte denilmektedir.

ayraçmumince

8-Hz. Zubeyr b. Avvam

Hz. Zubeyr b. Avvam
Hz. Zubeyr b. Avvam

Hz.Zubeyr b.Avvam aşere-i mübeşşere arasına adını yazdıran 8. kişidir. Onu amcası nevfel isimli bir Kureyşli büyütmüştür.Müslüman olduktan sonra ise savaş sırasında amcasını öldürmüştür.O da Habeşistana hicret eden müslümanlar arasında yer almaktadır. Cesurluğu sebebiyle kendisine “Eşca’u’n nas” yani insanların en şecaatlisi en cesuru denilmiştir.

ayraçmumince

9-Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas

sad bin ebu vakkas
sad bin ebu vakkas

Peygamber efendimizin duasına mashar olan sayılı kişilerden birisidir. Hatta peygamber efendimizin ona anam babam sana feda olsun ey sad dedigi rivayet edilmektedir. Oda müşriklerden sayısız işkenceler görmüştür.Onun da peygamber efendimizin yanından ayrılmadığı rivayet edilmektedir.Bu sebeple bizzat peygamber efendimiz tarafından Cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında ismi zikredilmiştir.

ayraçmumince

10-Hz. Said b. Zeyd

said-bin-zeyd
said-bin-zeyd

O peygamber efendimizle henüz peygamberliği ilan edilmeden önce putlara tapmanın yanlış olduğunu konuşan bir zattır.O bu yüzden Hz.İbrahim’in(a.s) dinini kabul etmiş ve kız çocuklarının diri diri gömülmesini engellemek için mücadeleler etmiştir. o da peygamber efendimizin yanından ayrılmayan kişilerden birisidir.Dünya nimetlerinden çok ahireti düşünmüştür.Bu sebeple bol bol teheccüd namazı kıldığı ve geceleri nafile namazı kıldığı rivayet edilmektedir.

ayraçmumince

Değerli mümin kardeşlerim onlar bizzat peygamber efendimizin hadisinden duyulduğu üzere cennetle müjdelene 10 sahabi olarak adını altın harflerle yazdırmışlardır.Çünkü onlar bu dünya ve bu dünya nimetlerine önem vermemiş onlar ahirete ve ahir zaman hayatına hazırlık için bu dünyada bol bol ibadet etmiş ve bizzat peygamber efendimizin yanından hiç ayrılmamışlardır.Allah(c.c) onlara şefaatçi olsun.Bizleride onlar gibi cennetle müjdelenen kişilerden eylesin.Bizleri kendisine layık ve Hz.Muhammed(s.a.v) için layık birer ümmet eylesin.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here